Pobedi lokalce

Trenutno se ne emituje Viasat Explore

Džoel Domet i Niš Kumar posećuju 6 različitih zajednica, koje vode fizički veoma aktivne živote. Džoel želi da se takmiči sa lokalcima, a Niš je u ovome jer ga interesuju različite kulture i kuhinje.