Severno more

Trenutno se ne emituje Viasat Explore

Severno more je najduža međunarodna granica dugačka više od 970 kilometara, široka 580 kilometara i ukupne površine oko 750 hiljada kvadratnih kilometara. Istovremeno, ono je izvor dva najvažnija resursa za čovečanstvo: hrane i energije. Glavna tema ove dokumentarne serije je naravno, samo more, ali se o njemu govori iz ugla onih koji od njega svakodnevno zavise: ribara, ljudi koji rade na naftnim platformama, pomorskih inžinjera, lučkih radnika i službi za spasavanje.